Priser

En forundersøgelse er altid gratis. Her giver specialtandlæge Jan Hanquist Hansen en grundig vurdering af, hvad der kan gøres og hvilke eventuelle bøjler, der ville være egnede.

Beslutter man sig derefter for at påbegynde en tandreguleringsbehandling, skal der tages røntgenbilleder af hoved og tænder, aftryk af tænderne, samt fotos. På grundlag af dette lægges den endelige behandlingsplan, hvor du får fuldt overblik over forløb og økonomi.
 

 

Forundersøgelse Kr. 5.000 - 50.000.-
Faste bøjler i metal Kr. 5.000 - 50.000.-
Tillæg for "usynlige bøjler" i porcelæn Kr. 5.000 - 54.000.-
Soft Aligner Kr. 5.000 - 60.000.-

Honoraret for en tandreguleringsbehandling er meget individuelt. 

Der betales et indskud ved behandlingsstart på ca. 20%. Restbeløbet deles i 4-5 lige store rater, der fordeles over hele behandlingsforløbet. Honoraret dækker ALT fra behandlingen påbegyndes til den afsluttes. Der kommer ingen uforudsete udgifter undervejs i forløbet.

Der kan søges tilskud ved sygeforsikringen "Danmark".