Henvisninger

Kære kollega.

Her kan du foretage henvisninger af dine patienter samt evt. uploade foto´s eller røntgenoptagelser.
Klik ind på den henvisning du vil anvende, udfyld formularen og send.